0495-594705
 
0

Sanitairreiniger DIPP spray

Bestelnummer: 891431 op voorraad: 66

Verpakt per: STUK Prijs per: STUK

€ 5,20 (excl. BTW) (€ 6,29 incl BTW)
Specificaties
Productnummer: 891431
Merk: DIPP
Voorraad: 66
Verpakt per: STUK / 1
Prijs per: STUK
Omschrijving

Ideaal voor een regelmatige reiniging van sanitaire ruimtes en badkamers: spoelbakken, wasbakken, kranen, douches, baden, tegels, enz.

Verwijdert snel kalkaanslag, zeepresten en roestaanslag.

Garandeert een zuiver, glanzend schoon, fris en geparfumeerd resultaat.

Veiligheidsinformatie.

Kan bijtend zijn voor metalen.

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Na inslikken onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.

Bij contact met huid verontreinigde kleding uittrekken, huid spoelen met veel water en onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Bij contact met ogen eerst langdurig spoelen met water, indien mogelijk contactlenzen verwijderen en vervolgens naar arts brengen.

Bij inslikken dient mond gespoeld te worden, geen braken opwekken en onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren.

Bij inademing rechtop laten zitten, frisse lucht inademen en naar ziekenhuis vervoeren.

Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Raadpleeg onmiddellijk een antigifcentrum of een arts.

Gerelateerde producten